Disclaimer

 

Hoe vaak mail je een logo?...

Ga eens na hoe vaak je een logo verstuurd. Je zoekt de juiste versie, het goede bestandsformaat en v...

Lees meer
 

Foto’s in eigen beeldbank...

Foto’s zijn een belangrijk onderdeel van vele communicatie uitingen. Foto’s die het merk en de h...

Lees meer

Alle rechten zijn voorbehouden aan Sytske merkmanagement, onderdeel van Bloemendaal in Vorm b.v., KvK 08157762. Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Sytske merkmanagement. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sytske merkmanagement.


De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Sytske merkmanagement behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Sytske merkmanagement sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.